top of page
Image by Martin Sanchez

Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Aquiles bv en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

Geen garanties
Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op deze website, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, accuraat, actueel of geschikt is voor uw specifieke behoeften. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Beperkte aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die hierop wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, zakelijke onderbreking, verlies van programma's of gegevens, of enig ander financieel verlies.

Externe links
Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Het plaatsen van links naar andere websites impliceert niet onze goedkeuring of goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, behouden wij alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en video's. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden, reproduceren of op enigerlei wijze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht
Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van België en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Kortrijk.

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

Aquiles logo 2023 play & sport.png
bottom of page