Uw partner in rubber sinds 1968

Disclaimer

Copyrights
Het auteursrecht op deze website berust bij Aquiles nv of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Aquiles nv. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Aquiles nv. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde teksten en data. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar  info@aquiles.be

Overige juridische informatie
Aquiles nv betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Aquiles nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.